Нора Ары » Обсуждения


02.10.11 --- 53 ОзВ, 2 РЖ, 87 мин фр за 26 подходов, 88 мин ФА